Smoant Knight80

Smoant Knight 80 เป็นบุหรี่ไฟฟ้า Pod System ที่ใช้งานคู่กับแบตเตอรี่ 18650 ถือว่าเป็นทั้ง Mod และ Pod ในตัวเดียวกันมีโหมดการทำงานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการสูบที่แตกต่างกันของคุณ จ่ายไฟได้สูงสุด 80W รับรองว่า Smoant Knight จะเป็นเสมือนเพื่อนที่รู้ใจคุณและไปไหนกับคุณได้ตลอดทั้งวัน

This product is currently out of stock and unavailable.