Relx Classic Zero

Relx Classic Zero เป็นนวัตกรรมบุหรี่ไฟฟ้า E-Cigarrette หรือ Pod System ที่สะดวกต่อการใช้งาน หัวพอดมีน้ำยาบรรจุมาแล้วให้เลือกสรรถึง 22 กลิ่น ดีไซน์เรียบหรูสวยงาม เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นเลิกบุหรี่

This product is currently out of stock and unavailable.